Voss

Generell statistikk

15.9K

Innb.

-7

Bef. vekst

15.9K

2030

16.1K

2050

5.7K

Hus

1.1K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

457.1K

Avg

409.5K

Median

Bruttoinntekt

676.4K

Avg

57K

Median

Gjeld

Barnehager

824

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

11.1%

Oppfyller med dispensasjon

5.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.8%

Lærer

17.8%

Barn og ungdom

29.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

92.9M NOK

Beløp

202

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.5B NOK

2022

12.3B

2023

-29.7%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.7M NOK

2023 Avg

3.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

43.8K NOK / m²

2022 Avg

46.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
44838.5M m² 82.9K m²
91587.2K m² 7.3K m²
557M m² 34.9K m²
4133.4K m² 10.5K m²
33107.9K m² 2.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
82527.9K m² 6.2K m²
82699.7K m² 6.4K m²
81287.1K m² 6K m²
80519.2K m² 6.3K m²
354.9K m² 4.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.7K
    2. i prosent:16.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:113.1 m²

84 Prosjekter

Selskaper

7.7K

Totalt

79

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs