VOSS

Generell statistikk

16.5K

Innb.

204

Bef. vekst

16K

2030

16.3K

2050

5.8K

Hus

1.2K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

511.4K

Gj. snitt

457.9K

Median

Bruttoinntekt

727.8K

Gj. snitt

95.5K

Median

Gjeld

Barnehager

846

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

11.1%

Oppfyller med dispensasjon

22.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43%

Lærer

18.2%

Barn og ungdom

30.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

92.9M NOK

Beløp

202

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.5B NOK

2022

12.3B

2023

-29.7%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

3.7M NOK

2023 Gj. snitt

3.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

43.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

46.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
44738.5M m² 82.6K m²
92587.3K m² 7.3K m²
567M m² 34.9K m²
4133.4K m² 10.5K m²
32107.5K m² 2.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
82699.7K m² 6.4K m²
82527.9K m² 6.2K m²
81287.1K m² 6K m²
80519.2K m² 6.3K m²
354.9K m² 4.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.6K
    2. i prosent:16.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:198 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:24 m²

152 Prosjekter

Selskaper

8K

Totalt

90

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

19

Åpnet konkurs