Generell statistikk

5.4M

Innb.

33.9K

Bef. vekst

819.4K

Innvandr.

205.8K

Barn av innvandr.

1.3M

Hus

655.1K

Leil.

2.5M

Hushold.

310.5K

Hushold. vekst

497.1K

Avg

426.6K

Median

Bruttoinntekt

875.1K

Avg

176K

Median

Gjeld

Familier og enslige

 • Mors alder ved første fødsel:30.1
 • Fruktbarhet:1.6 barn per kvinne
 • Barn som bor med begge foreldrene:842.2K personer
 • Familier med mer enn to barn:95.8K husholdninger
  1. Aleneboende etter alder:
  2. Under 30 år:212.2K personer
  3. 30-44 år:193.6K personer
  4. 45-66 år:308.9K personer
  5. 67 år og eldre:291K personer

Bygningsendrings

Rammetillatelse

  1. Alle typer eiendom:
  2. Med aktiv rammetillatelse:58.9K (fordelt på 35.3K bygg)
  3. Antall aktiv rammetillatelse:6.9M m²
  1. Bolig:
  2. Med aktiv rammetillatelse:30.2K (fordelt på 10.6K bygg)
  3. Antall aktiv rammetillatelse i boligeiendom:3.4M m²
  1. Næringseiendom:
  2. Med aktiv rammetillatelse:4.5K (fordelt på 4.1K bygg)
  3. Antall aktiv rammetillatelse i næringseiendom:3.5M m²

Igangsettelsestillatelse

  1. Alle typer eiendom:
  2. Med aktiv igangsettelsestillatelse:101.9K (fordelt på 72.1K bygg)
  3. Antall aktiv igangsettelsestillatelse:10.6M m²
  1. Bolig:
  2. Med aktiv igangsettelsestillatelse:59.5K (fordelt på 34.5K bygg)
  3. Antall aktiv igangsettelsestillatelse i boligeiendom:6.1M m²
  1. Næringseiendom:
  2. Med aktiv igangsettelsestillatelse:8K (fordelt på 6.5K bygg)
  3. Antall aktiv igangsettelsestillatelse i næringseiendom:4.5M m²

Bygningsendringer

AdresseBygningsendringsSeksjonerTomtearealBygningstypeDato
Igangsettelsestillatelse11.4K m² Næring2023-12-04
Igangsettelsestillatelse10 m² Annet som ikke er næring2023-12-04
Igangsettelsestillatelse10 m² Annet som ikke er næring2023-12-04
Igangsettelsestillatelse142.4 m² Bolig2023-12-04
Igangsettelsestillatelse10 m² Annet som ikke er næring2023-12-04

Eiendom

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
13148196M m² 4.8M m²
571974.3M m² 2.3M m²
476561.8M m² 1.4M m²
449675.5M m² 1.1M m²
3798149.1M m² 673.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
685311.1K m² 25.3K m²
685311.1K m² 25.3K m²
685109.2K m² 25.3K m²
6841.1M m² 25.7K m²
683305.4K m² 25.1K m²

Transaksjoner

Eiendommens adresseSelgerTransaksjonstypeSalgsprisKjøperSalgsdato

RUUS EMIL PFEFFERKORN

Fritt salg2M

NJÅSTAD SUSANNE

2023-12-04

BREISTEIN MARIANN

Fritt salg2.3M

PETTERSEN ANDERS

2023-12-04

ØKLAND ODD H.ASKELAND

Fritt salg4.1M

LEIKVOLL HEDDA EMILIE B

LEIKVOLL DANIEL BRATTVOLL

2023-12-04

OMLAND DAG

Fritt salg2.5M

VÅGE GRO ELISABETH

2023-12-04

STORHAUG SONDRE OSLAND

Fritt salg2.1M

TAHIRAJ ARGJENDA

2023-12-04

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

 • Fritidsboliger:485.5K
  1. Eier to eller flere eiendommer:617.6K
  2. i prosent:21%
 • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²

Prosjekter

Selskaper

2.3M

Totalt

26.8K

Under avvikling

3.5K

Under tvangsavvikling

9.4K

Åpnet konkurs