VINJE

Generell statistikk

3.9K

Innb.

23

Bef. vekst

3.8K

2030

3.8K

2050

2K

Hus

37

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

178

Barn

3.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.5%

Lærer

20.3%

Barn og ungdom

25%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

10.7M NOK

Beløp

135

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.8B NOK

2022

2.1B

2023

14.5%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
21590.8M m² 31.6K m²
1792.5M m² 2.2K m²
3821.6K m² 1.7K m²
29103.4K m² 1.7K m²
2926.8K m² 6.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
382.8M m² 4.3K m²
3414.5M m² 652.3 m²
264M m² 400 m²
212.6M m² 3.4K m²
215.5M m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:5.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:34.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

61 Prosjekter

Selskaper

2.3K

Totalt

8

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den