Vestvågøy

Generell statistikk

11.6K

Innb.

-28

Bef. vekst

11.4K

2030

11.5K

2050

4.6K

Hus

123

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

9.4%

Bor trangt

442.3K

Avg

391.4K

Median

Bruttoinntekt

638.2K

Avg

119.8K

Median

Gjeld

Barnehager

545

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

70.6%

Oppfyller

11.8%

Oppfyller med dispensasjon

17.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.3%

Lærer

25.2%

Barn og ungdom

25.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

21.1M NOK

Beløp

271

Antall

Tinglyst pant i bolig

12.4B NOK

2022

10.1B

2023

-18.5%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.3K NOK / m²

2022 Avg

33.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2403.2M m² 84.4K m²
5682.2K m² 22.8K m²
47394.1K m² 2.9K m²
376.8K m² 2.6K m²
35180.1K m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
24983.3K m² 1.5K m²
23983.3K m² 1.5K m²
2179.8K m² 3.3K m²
202.2M m² 2.4K m²
172M m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:18.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:19.5 m²

131 Prosjekter

Selskaper

4.9K

Totalt

54

Under avvikling

9

Under tvangsavvikling

23

Åpnet konkurs