VESTNES

Generell statistikk

7.1K

Innb.

27

Bef. vekst

6.9K

2030

6.7K

2050

2.8K

Hus

262

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

493.3K

Gj. snitt

430.5K

Median

Bruttoinntekt

665.4K

Gj. snitt

75.8K

Median

Gjeld

Barnehager

312

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.4%

Lærer

30.1%

Barn og ungdom

11.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

14.9M NOK

Beløp

167

Antall

Tinglyst pant i bolig

7B NOK

2022

4.5B

2023

-35.6%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2372M m² 40.1K m²
26286.9K m² 41.8K m²
141.3K m² 56 m²
136.8M m² 4K m²
12214.7K m² 656 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2728.3K m² 326 m²
178.8M m² 1.5K m²
168.7M m² 1.2K m²
15521.5K m² 278 m²
11557.3K m² 834 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:780
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:21%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:197 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:23 m²

52 Prosjekter

Selskaper

3K

Totalt

38

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

17

Åpnet konkurs