Vestby

Generell statistikk

18.6K

Innb.

91

Bef. vekst

20.1K

2030

23.1K

2050

4.3K

Hus

1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

511.9K

Avg

444.8K

Median

Bruttoinntekt

1M

Avg

206.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

65%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

10%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.8%

Lærer

18.2%

Barn og ungdom

26.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

68.5M NOK

Beløp

118

Antall

Tinglyst pant i bolig

62B NOK

2022

35.3B

2023

-43.1%

Eiendomspris

5M NOK

2022 Avg

4.5M NOK

2022 Median

5.5M NOK

2023 Avg

4.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

50.8K NOK / m²

2022 Avg

53.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4215.6M m² 102.4K m²
51270.4K m² 23.8K m²
35865K m² 1.9K m²
2239.7K m² 1.3K m²
20178.5K m² 4.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2011.1M m² 3.7K m²
461.1M m² 4.2K m²
4077.9K m² 361 m²
4077.9K m² 361 m²
4077.9K m² 361 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:7.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:949 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:348.8 m²

305 Prosjekter

Selskaper

7.9K

Totalt

117

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

27

Åpnet konkurs