VESTBY

Generell statistikk

19.5K

Innb.

78

Bef. vekst

20.7K

2030

23.9K

2050

4.5K

Hus

1.2K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

55%

Oppfyller

40%

Oppfyller med dispensasjon

5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.6%

Lærer

14.5%

Barn og ungdom

28.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

68.5M NOK

Beløp

118

Antall

Tinglyst pant i bolig

62B NOK

2022

35.3B

2023

-43.1%

Eiendomspris

5M NOK

2022 Gj. snitt

4.5M NOK

2022 Median

5.5M NOK

2023 Gj. snitt

4.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

50.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

53.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4295.6M m² 103.3K m²
51168.9K m² 3.4K m²
48270.4K m² 23.7K m²
46879.8K m² 3.3K m²
2239.8K m² 1.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1991.1M m² 3.7K m²
421.1M m² 4.1K m²
4077.9K m² 361 m²
4077.9K m² 361 m²
4077.9K m² 361 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:7.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:61.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:112.4 m²

387 Prosjekter

Selskaper

7.1K

Totalt

40

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den