VENNESLA

Generell statistikk

15.5K

Innb.

47

Bef. vekst

15.8K

2030

17K

2050

4.2K

Hus

811

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

468.7K

Gj. snitt

428.6K

Median

Bruttoinntekt

816.8K

Gj. snitt

165.1K

Median

Gjeld

Barnehager

820

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.3%

Oppfyller

7.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.2%

Lærer

32%

Barn og ungdom

14.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

13.3M NOK

Beløp

187

Antall

Tinglyst pant i bolig

54.3B NOK

2022

19.3B

2023

-64.4%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

29.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4936.7M m² 89.6K m²
36503.6K m² 578 m²
32200.1K m² 13K m²
220 m² 1.8K m²
2016.3K m² 3.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
39296.6K m² 4K m²
283.1K m² 1.5K m²
270 m² 1.1K m²
184.5M m² 2.3K m²
126.2M m² 5.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:394
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:11.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:195 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:21 m²

209 Prosjekter

Selskaper

4.6K

Totalt

66

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

23

Åpnet konkurs