Vefsn

Generell statistikk

13.2K

Innb.

-38

Bef. vekst

12.6K

2030

11.9K

2050

4.1K

Hus

782

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

444.9K

Avg

415.6K

Median

Bruttoinntekt

728.3K

Avg

161.1K

Median

Gjeld

Barnehager

619

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81.3%

Oppfyller

6.3%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

50.2%

Lærer

25.8%

Barn og ungdom

18.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

18

Antall

Utleggstrekk

14M NOK

Beløp

122

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.1B NOK

2022

10.5B

2023

-38.8%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.7M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.5K NOK / m²

2022 Avg

20.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4688.4M m² 93.5K m²
11053.7K m² 53 m²
47118.1K m² 13.8K m²
451.8M m² 43.1K m²
332.6M m² 204 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
113.1M m² 5.8K m²
102M m² 253 m²
103.1M m² 5.8K m²
9135.4K m² 2.1K m²
81.8M m² 329 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:987
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:11.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:959.1 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:338.7 m²

138 Prosjekter

Selskaper

4.4K

Totalt

51

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs