VANG

Generell statistikk

1.6K

Innb.

-31

Bef. vekst

1.7K

2030

1.8K

2050

739

Hus

5

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

468.3K

Avg

433.4K

Median

Bruttoinntekt

475.1K

Avg

35.3K

Median

Gjeld

Barnehager

68

Barn

4.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.8%

Lærer

13.9%

Barn og ungdom

21.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

2.9M NOK

Beløp

32

Antall

Tinglyst pant i bolig

866.5M NOK

2022

395M

2023

-54.4%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Avg

2.7M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.4K NOK / m²

2022 Avg

36.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1291.4M m² 14.1K m²
48455.1K m² 14 m²
43153.2K m² 0 m²
282.4K m² 64 m²
289.2K m² 252 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1021.5M m² 7.1K m²
511.1M m² 3.8K m²
3244.8M m² 513 m²
251.7M m² 609 m²
24379.3K m² 245 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:563
    2. i prosent:34.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

10 Prosjekter

Selskaper

1.3K

Totalt

17

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den