Våler

Generell statistikk

5.9K

Innb.

-27

Bef. vekst

7K

2030

8.3K

2050

1.8K

Hus

31

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

5.2%

Bor trangt

481.1K

Avg

429.1K

Median

Bruttoinntekt

906.7K

Avg

224.1K

Median

Gjeld

Barnehager

373

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39%

Lærer

36.2%

Barn og ungdom

17.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

15.7M NOK

Beløp

72

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.5B NOK

2022

7B

2023

-60.3%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.8K NOK / m²

2022 Avg

40.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
984.3M m² 14K m²
160 m² 0 m²
729.6K m² 2.9K m²
639.5K m² 760 m²
683.6K m² 1.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
162.1M m² 1.4K m²
136.5M m² 1.2K m²
121.7M m² 0 m²
103.5M m² 1.3K m²
83M m² 598 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:444
    1. Eier to eller flere eiendommer:408
    2. i prosent:7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:102.1 m²

25 Prosjekter

Selskaper

2.1K

Totalt

27

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs