VÅLER

Generell statistikk

6.1K

Innb.

41

Bef. vekst

7.1K

2030

8.5K

2050

1.8K

Hus

41

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

5.5%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

367

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

40%

Oppfyller

60%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.7%

Lærer

39%

Barn og ungdom

16.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

15.7M NOK

Beløp

72

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.5B NOK

2022

7B

2023

-60.3%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Gj. snitt

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

40.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
984.3M m² 13.9K m²
110 m² 0 m²
729.6K m² 2.9K m²
639.5K m² 760 m²
683.6K m² 1.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
162.1M m² 1.4K m²
133.5M m² 1.2K m²
121.7M m² 0 m²
103.5M m² 1.3K m²
83M m² 598 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:436
    1. Eier to eller flere eiendommer:393
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

38 Prosjekter

Selskaper

1.9K

Totalt

6

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den