VÅGAN

Generell statistikk

9.8K

Innb.

9

Bef. vekst

10K

2030

10.2K

2050

3.4K

Hus

839

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.3%

Bor trangt

510.8K

Gj. snitt

444.3K

Median

Bruttoinntekt

785.3K

Gj. snitt

162.3K

Median

Gjeld

Barnehager

409

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

46.7%

Oppfyller

53.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

34.3%

Lærer

22.2%

Barn og ungdom

31.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

19.2M NOK

Beløp

158

Antall

Tinglyst pant i bolig

15.3B NOK

2022

10.4B

2023

-32.1%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

3.7M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

40.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

46.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
44713.9M m² 116.6K m²
4444K m² 15.5K m²
3324.9K m² 9.1K m²
2886.5K m² 8.8K m²
2435.1K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
203.3M m² 2.9K m²
13532.6K m² 1.1K m²
1110K m² 130 m²
11448.7K m² 764 m²
112.6M m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:970
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:19.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:166 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:8 m²

111 Prosjekter

Selskaper

4.9K

Totalt

66

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

19

Åpnet konkurs