ULLENSVANG

Generell statistikk

11K

Innb.

-109

Bef. vekst

10.4K

2030

9.7K

2050

3.8K

Hus

823

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

517.5K

Gj. snitt

463.6K

Median

Bruttoinntekt

544.8K

Gj. snitt

32.8K

Median

Gjeld

Barnehager

443

Barn

4.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

38.5%

Oppfyller

46.2%

Oppfyller med dispensasjon

15.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

29.4%

Lærer

18.3%

Barn og ungdom

32.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

28.8M NOK

Beløp

170

Antall

Tinglyst pant i bolig

5.7B NOK

2022

6B

2023

5.4%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26K NOK / m²

2022 Gj. snitt

25K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
8618.7M m² 89.5K m²
4977.9K m² 2K m²
49817.5K m² 404 m²
3720.8M m² 2.1K m²
3595.3K m² 554.4 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
37316.4K m² 2K m²
331.9M m² 1.5K m²
2858.7M m² 6.9K m²
271.2M m² 2.8K m²
22968.7K m² 3.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.2K
    2. i prosent:20%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:163 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

137 Prosjekter

Selskaper

4.9K

Totalt

43

Under avvikling

9

Under tvangsavvikling

17

Åpnet konkurs