ULLENSAKER

Generell statistikk

43.8K

Innb.

317

Bef. vekst

47.2K

2030

54.7K

2050

7K

Hus

6.3K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

12%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

19.4%

Oppfyller

74.2%

Oppfyller med dispensasjon

6.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.1%

Lærer

19.2%

Barn og ungdom

38.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

56.9M NOK

Beløp

243

Antall

Tinglyst pant i bolig

297.2B NOK

2022

189.4B

2023

-36.3%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Gj. snitt

3.7M NOK

2022 Median

4.2M NOK

2023 Gj. snitt

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5877.8M m² 139.2K m²
11211.4K m² 6.7K m²
930 m² 4.8K m²
920 m² 4.2K m²
900 m² 5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
199.4K m² 2K m²
180 m² 1.3K m²
188.5K m² 1.9K m²
180 m² 1.3K m²
188.5K m² 1.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:102
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.3K
    2. i prosent:7.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:175 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:1 m²

591 Prosjekter

Selskaper

13.4K

Totalt

67

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

43

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den