TYSVÆR

Generell statistikk

11.6K

Innb.

51

Bef. vekst

11.8K

2030

12.6K

2050

4.1K

Hus

203

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

5.2%

Bor trangt

549.8K

Gj. snitt

473.8K

Median

Bruttoinntekt

883.3K

Gj. snitt

93.3K

Median

Gjeld

Barnehager

651

Barn

6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

40%

Oppfyller med dispensasjon

10%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.1%

Lærer

28.2%

Barn og ungdom

18.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

6.3M NOK

Beløp

136

Antall

Tinglyst pant i bolig

11B NOK

2022

11.8B

2023

6.8%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Gj. snitt

2.9M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

26.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3138.4M m² 107K m²
222.6M m² 0 m²
2170.2K m² 743 m²
18149.7K m² 1.4K m²
178.8K m² 7.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
11865.3K m² 1.5K m²
10419.5K m² 0 m²
9186.2K m² 291 m²
928K m² 0 m²
924.9K m² 211.2 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:14.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12 m²

236 Prosjekter

Selskaper

3.9K

Totalt

56

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

25

Åpnet konkurs