TRONDHEIM

Generell statistikk

214.6K

Innb.

472

Bef. vekst

227.8K

2030

248.6K

2050

24.6K

Hus

48.2K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

12.6%

Bor trangt

547.3K

Avg

482.6K

Median

Bruttoinntekt

1.1M

Avg

313.3K

Median

Gjeld

Barnehager

10.4K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

94.9%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

5.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46%

Lærer

24.2%

Barn og ungdom

21.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

83

Antall

Utleggstrekk

152.1M NOK

Beløp

1.4K

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.1T NOK

2022

1.4T

2023

31.1%

Eiendomspris

4.4M NOK

2022 Avg

4M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

3.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

58.8K NOK / m²

2022 Avg

59.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
476360.6M m² 1.3M m²
2765.8M m² 143.1K m²
1580 m² 4.9K m²
156113.6K m² 27.7K m²
1508.9K m² 17.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19410.7K m² 10.9K m²
1938.3K m² 10.7K m²
1334.5K m² 5.9K m²
1325.2K m² 5.6K m²
1314.5K m² 5.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:8.8K
    2. i prosent:4.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:206 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32 m²

1697 Prosjekter

Selskaper

80.6K

Totalt

1.1K

Under avvikling

115

Under tvangsavvikling

395

Åpnet konkurs