Trondheim

Generell statistikk

209.8K

Innb.

2.4K

Bef. vekst

221.9K

2030

238.7K

2050

25K

Hus

45.8K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

13.1%

Bor trangt

478.4K

Avg

427.8K

Median

Bruttoinntekt

957K

Avg

252.4K

Median

Gjeld

Barnehager

10.5K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

93.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

6.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.2%

Lærer

24.2%

Barn og ungdom

20.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

83

Antall

Utleggstrekk

152.1M NOK

Beløp

1.4K

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.1T NOK

2022

1.4T

2023

31.1%

Eiendomspris

4.4M NOK

2022 Avg

4M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

3.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

58.8K NOK / m²

2022 Avg

59.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
475560.5M m² 1.4M m²
2765.8M m² 149.5K m²
19922.5K m² 16.3K m²
1580 m² 4.9K m²
1508.9K m² 17.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19410.7K m² 10.9K m²
1938.3K m² 10.7K m²
1334.5K m² 5.9K m²
1325.2K m² 5.6K m²
1315.2K m² 5.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:8.8K
    2. i prosent:4.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:823 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:474.8 m²

1401 Prosjekter

Selskaper

77.4K

Totalt

939

Under avvikling

104

Under tvangsavvikling

303

Åpnet konkurs