Tromsø

Generell statistikk

77.4K

Innb.

293

Bef. vekst

80.5K

2030

83.9K

2050

15.6K

Hus

10.8K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

13.3%

Bor trangt

486.5K

Avg

444.5K

Median

Bruttoinntekt

969.7K

Avg

231.4K

Median

Gjeld

Barnehager

3.9K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

82.9%

Oppfyller

13.2%

Oppfyller med dispensasjon

3.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.1%

Lærer

18.4%

Barn og ungdom

28.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

56.4M NOK

Beløp

411

Antall

Tinglyst pant i bolig

699.3B NOK

2022

159.3B

2023

-77.2%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Avg

4.2M NOK

2022 Median

4.6M NOK

2023 Avg

4.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

52K NOK / m²

2022 Avg

49.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
225773.1M m² 565.5K m²
1541.3M m² 106.7K m²
11763.8 m² 10.7K m²
8713.3K m² 19.1K m²
821.9K m² 8.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19341.5K m² 1.1K m²
1717.7K m² 3.1K m²
1616.7K m² 2.8K m²
15337.2K m² 817 m²
11130K m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.3K
    2. i prosent:9.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:768.4 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:529.4 m²

394 Prosjekter

Selskaper

27.4K

Totalt

330

Under avvikling

39

Under tvangsavvikling

99

Åpnet konkurs