TROMSØ

Generell statistikk

78.7K

Innb.

373

Bef. vekst

80.7K

2030

84.8K

2050

15.7K

Hus

11.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

12.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

3.8K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

67.6%

Oppfyller

23%

Oppfyller med dispensasjon

9.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.6%

Lærer

17.6%

Barn og ungdom

29.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

56.4M NOK

Beløp

411

Antall

Tinglyst pant i bolig

699.3B NOK

2022

159.3B

2023

-77.2%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Gj. snitt

4.2M NOK

2022 Median

4.6M NOK

2023 Gj. snitt

4.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

52K NOK / m²

2022 Gj. snitt

49.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
221373.1M m² 580.5K m²
1551.3M m² 106.8K m²
1260 m² 6.4K m²
10763.8 m² 10.5K m²
8272.8K m² 563 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
20344K m² 1.4K m²
1717.7K m² 3.1K m²
1616.7K m² 2.8K m²
16339.6K m² 1.1K m²
119M m² 1.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.3K
    2. i prosent:9.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:188 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14 m²

520 Prosjekter

Selskaper

24.9K

Totalt

115

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

51

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den