Tønsberg

Generell statistikk

57.6K

Innb.

169

Bef. vekst

60.4K

2030

65.3K

2050

13.1K

Hus

5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.2%

Bor trangt

483.2K

Avg

417.4K

Median

Bruttoinntekt

886.4K

Avg

192K

Median

Gjeld

Barnehager

2.8K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

88.9%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

11.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.1%

Lærer

22.7%

Barn og ungdom

19.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

31.9M NOK

Beløp

422

Antall

Tinglyst pant i bolig

176.8B NOK

2022

378.5B

2023

114.1%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Avg

4M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.1K NOK / m²

2022 Avg

54.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
23889.8M m² 460.7K m²
1391K m² 2.2K m²
11351.6K m² 7.3K m²
1057.3M m² 95.7K m²
891.2M m² 32.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
171124.2K m² 5.3K m²
171443.8K m² 6K m²
170128K m² 4.9K m²
6723.5K m² 1.6K m²
56100.1K m² 7.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:533
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.5K
    2. i prosent:7.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:947.5 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:350.3 m²

501 Prosjekter

Selskaper

25.4K

Totalt

345

Under avvikling

45

Under tvangsavvikling

113

Åpnet konkurs