TØNSBERG

Generell statistikk

59.2K

Innb.

160

Bef. vekst

61.3K

2030

66.1K

2050

13.2K

Hus

5.5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.8K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

77.8%

Oppfyller

2.2%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.6%

Lærer

22.3%

Barn og ungdom

21.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

31.9M NOK

Beløp

422

Antall

Tinglyst pant i bolig

176.8B NOK

2022

378.5B

2023

114.1%

Eiendomspris

4.5M NOK

2022 Gj. snitt

4M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Gj. snitt

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
23859.8M m² 469.1K m²
1391K m² 2.2K m²
1057.3M m² 95.2K m²
931.2M m² 32.8K m²
921.2M m² 32.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
171124.2K m² 5.3K m²
170128K m² 4.9K m²
170439.7K m² 6K m²
6723.5K m² 1.6K m²
56100.1K m² 7.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:504
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.6K
    2. i prosent:7.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

589 Prosjekter

Selskaper

22.9K

Totalt

90

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

66

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den