Tinn

Generell statistikk

5.5K

Innb.

-19

Bef. vekst

5.5K

2030

5.4K

2050

2.2K

Hus

562

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

442.6K

Avg

396.2K

Median

Bruttoinntekt

466.1K

Avg

115.5K

Median

Gjeld

Barnehager

160

Barn

4.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.2%

Lærer

40.2%

Barn og ungdom

10%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

17M NOK

Beløp

138

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.3B NOK

2022

2.2B

2023

-34.2%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Avg

4.3M NOK

2022 Median

4.8M NOK

2023 Avg

4.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.8K NOK / m²

2022 Avg

53.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
30724.2M m² 16K m²
21570.9M m² 2.3K m²
58514.1K m² 218 m²
3932.5M m² 3.2K m²
2814.8M m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
55495.2K m² 9.8K m²
5110.6M m² 9.1K m²
459.3M m² 1.9K m²
459.3M m² 1.9K m²
439.3M m² 1.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:26.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:159.9 m²

32 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

38

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs