Time

Generell statistikk

19.3K

Innb.

32

Bef. vekst

20.6K

2030

23.3K

2050

4.7K

Hus

1.5K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

504.2K

Avg

444.8K

Median

Bruttoinntekt

990.4K

Avg

135.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

23.5%

Oppfyller

76.5%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36%

Lærer

25.3%

Barn og ungdom

23.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

13.4M NOK

Beløp

163

Antall

Tinglyst pant i bolig

61.4B NOK

2022

30.8B

2023

-49.9%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.5K NOK / m²

2022 Avg

37.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4593.3M m² 82.9K m²
621.1K m² 2.1K m²
5451.9K m² 6.8K m²
290 m² 9.2K m²
279.9K m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3110.5K m² 1.6K m²
2253.4K m² 1.6K m²
1827K m² 2.6K m²
8409K m² 2.1K m²
87.5K m² 421 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:55
    1. Eier to eller flere eiendommer:773
    2. i prosent:4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:708.4 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:589.4 m²

138 Prosjekter

Selskaper

6.9K

Totalt

76

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

25

Åpnet konkurs