Sunnfjord

Generell statistikk

22.1K

Innb.

-19

Bef. vekst

22.2K

2030

22.4K

2050

6.8K

Hus

1.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

9.2%

Bor trangt

448.7K

Avg

414.6K

Median

Bruttoinntekt

661.1K

Avg

82.5K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

77.8%

Oppfyller

3.7%

Oppfyller med dispensasjon

18.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.2%

Lærer

17.7%

Barn og ungdom

26.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

11.7M NOK

Beløp

149

Antall

Tinglyst pant i bolig

43.9B NOK

2022

22.2B

2023

-49.5%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42.5K NOK / m²

2022 Avg

45.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7735.8M m² 206.8K m²
6249.8 m² 0 m²
561K m² 4.7K m²
351.1K m² 3.8K m²
35114.5K m² 16.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
865.7M m² 33.6K m²
81204K m² 33.3K m²
80201K m² 32.7K m²
80198.7K m² 32.5K m²
80201K m² 32.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.5K
    2. i prosent:11.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:72.8 m²

59 Prosjekter

Selskaper

9.1K

Totalt

79

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

21

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Thomas Sletten2022-03-25
Christer Wennersten2022-01-12
Karl-Aage Tvedt2021-06-22
Reidar Sandøy2019-07-01
Gitle Sande2018-10-10