Sula

Generell statistikk

9.5K

Innb.

49

Bef. vekst

9.9K

2030

10.7K

2050

2.6K

Hus

194

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

462.7K

Avg

414.3K

Median

Bruttoinntekt

851.4K

Avg

131.4K

Median

Gjeld

Barnehager

601

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.8%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

30.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.1M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

12.6B NOK

2022

9.8B

2023

-22.7%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Avg

2.9M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Avg

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.2K NOK / m²

2022 Avg

30.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2312.7M m² 57.5K m²
2014.2K m² 3.4K m²
19922.1K m² 38.8K m²
18556.8 m² 1.2K m²
1564.7K m² 11.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19438.5K m² 1K m²
13186.4K m² 930 m²
12185.1K m² 767 m²
12185.1K m² 767 m²
12185.1K m² 767 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:139
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:14.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:211.6 m²

36 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

34

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs