SULA

Generell statistikk

9.7K

Innb.

23

Bef. vekst

10.2K

2030

11.3K

2050

2.7K

Hus

208

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

518.7K

Gj. snitt

465.2K

Median

Bruttoinntekt

911.7K

Gj. snitt

167.5K

Median

Gjeld

Barnehager

568

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

62.5%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.3%

Lærer

14.3%

Barn og ungdom

29.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.1M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

12.6B NOK

2022

9.8B

2023

-22.7%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.9M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Gj. snitt

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

30.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2342.7M m² 57.7K m²
2014.2K m² 3.4K m²
19922.1K m² 38.8K m²
18556.8 m² 1.2K m²
1564.7K m² 11.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19438.6K m² 1K m²
11185K m² 727 m²
11185K m² 727 m²
11185K m² 727 m²
11185K m² 727 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:140
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:14.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:191 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:17 m²

81 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

45

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs