STRANDA

Generell statistikk

4.3K

Innb.

-17

Bef. vekst

4.4K

2030

4.4K

2050

1.8K

Hus

166

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

4.8%

Bor trangt

506.6K

Gj. snitt

455.1K

Median

Bruttoinntekt

539.9K

Gj. snitt

12.2K

Median

Gjeld

Barnehager

173

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

16.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.9%

Lærer

11.4%

Barn og ungdom

28.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

11.6M NOK

Beløp

64

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.7B NOK

2022

1.7B

2023

-0.9%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

25.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

27.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2462.6M m² 52.7K m²
26115.1K m² 1.9K m²
1520.5K m² 0 m²
1469.2K m² 4K m²
1421.5K m² 10.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
144.7M m² 3K m²
1264.5K m² 69.7 m²
1244.7K m² 910 m²
1264.5K m² 69.7 m²
113.8M m² 13.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:755
    2. i prosent:17.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:220 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:46 m²

5 Prosjekter

Selskaper

1.8K

Totalt

15

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Knut Trygve Flakk2022-12-28
Thomas Sletten2022-03-25