STORD

Generell statistikk

19.3K

Innb.

85

Bef. vekst

19.2K

2030

19.4K

2050

5.9K

Hus

1.4K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.8%

Bor trangt

530.6K

Gj. snitt

477.5K

Median

Bruttoinntekt

885.2K

Gj. snitt

174.1K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

94.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48%

Lærer

29%

Barn og ungdom

17.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

14.2M NOK

Beløp

181

Antall

Tinglyst pant i bolig

20.5B NOK

2022

21.6B

2023

5.6%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Gj. snitt

2.5M NOK

2022 Median

2.9M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4968.3M m² 89.4K m²
913.8K m² 5.3K m²
55530.7K m² 21.7K m²
3522.4K m² 1.1K m²
2431.9K m² 4.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
72308.7K m² 7.6K m²
52363.4K m² 10K m²
29103.1K m² 6.7K m²
2933.1K m² 6.5K m²
2933.4K m² 6.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:357
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:9.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:192 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:18 m²

204 Prosjekter

Selskaper

6.1K

Totalt

76

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

30

Åpnet konkurs