STOR-ELVDAL

Generell statistikk

2.3K

Innb.

-6

Bef. vekst

2.4K

2030

2.5K

2050

1.5K

Hus

4

Leil.

1.8 mennesker

Innb/Husst

8.2%

Bor trangt

441.8K

Gj. snitt

390.6K

Median

Bruttoinntekt

573K

Gj. snitt

54.8K

Median

Gjeld

Barnehager

55

Barn

4.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

26.7%

Lærer

13%

Barn og ungdom

14.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.1M NOK

Beløp

85

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.3B NOK

2022

893.1M

2023

-28.9%

Eiendomspris

1.5M NOK

2022 Gj. snitt

550K NOK

2022 Median

825K NOK

2023 Gj. snitt

825K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

16.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

8.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
282193.5M m² 10.6K m²
66561.3M m² 1.9K m²
48299.7K m² 0 m²
2629.8K m² 75 m²
2042.7K m² 330 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
51212.8M m² 3.1K m²
434.7M m² 1.2K m²
407.3M m² 978 m²
272.8M m² 537 m²
256.3M m² 522 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:45.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:173.5 m²

39 Prosjekter

Selskaper

1.2K

Totalt

14

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Gunnar Gran2024-03-04
Cato Hellesjø2023-04-26
Ole Jonny Øen2018-01-30
Njaal Kværnes2014-04-09
Magne Kristensen2013-11-26