STJØRDAL

Generell statistikk

24.7K

Innb.

50

Bef. vekst

24.8K

2030

26.3K

2050

6.4K

Hus

1.8K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.3%

Bor trangt

512.3K

Gj. snitt

452.9K

Median

Bruttoinntekt

919.1K

Gj. snitt

235.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

90.9%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

9.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.6%

Lærer

31.9%

Barn og ungdom

14.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

16.3M NOK

Beløp

276

Antall

Tinglyst pant i bolig

125.5B NOK

2022

35.1B

2023

-72%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

4M NOK

2023 Gj. snitt

3.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

46.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5744.2M m² 145.4K m²
5030.8M m² 576 m²
426.3K m² 14.6K m²
379.6M m² 7.1K m²
322.6M m² 2.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
37334K m² 637 m²
27922K m² 11.2K m²
202.9M m² 583 m²
16420K m² 186 m²
14791.4K m² 559 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:7.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

372 Prosjekter

Selskaper

8.8K

Totalt

100

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

20

Åpnet konkurs