STEINKJER

Generell statistikk

24K

Innb.

122

Bef. vekst

23.5K

2030

22.8K

2050

7.5K

Hus

2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

482.8K

Gj. snitt

431.8K

Median

Bruttoinntekt

828.7K

Gj. snitt

233.8K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.4%

Lærer

34.8%

Barn og ungdom

12.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

31

Antall

Utleggstrekk

106.9M NOK

Beløp

533

Antall

Tinglyst pant i bolig

32.2B NOK

2022

26.4B

2023

-18.1%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1624180.5M m² 382.5K m²
157162.5K m² 29.9K m²
10083.2M m² 13.9K m²
942.1M m² 19K m²
5339.3K m² 35.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2941.6M m² 53.6K m²
237337.4K m² 33.6K m²
237337.4K m² 33.6K m²
237337.4K m² 33.6K m²
236337.4K m² 33.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:15%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:181 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:7 m²

254 Prosjekter

Selskaper

9.3K

Totalt

133

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

37

Åpnet konkurs