STEIGEN

Generell statistikk

2.7K

Innb.

6

Bef. vekst

2.7K

2030

2.7K

2050

1.3K

Hus

36

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

10%

Bor trangt

508.9K

Avg

439.1K

Median

Bruttoinntekt

564.2K

Avg

51.5K

Median

Gjeld

Barnehager

111

Barn

4.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

75%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

23%

Lærer

21.9%

Barn og ungdom

52.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

1.9M NOK

Beløp

62

Antall

Tinglyst pant i bolig

709.4M NOK

2022

882.5M

2023

24.4%

Eiendomspris

933.6K NOK

2022 Avg

275K NOK

2022 Median

2.9M NOK

2023 Avg

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

16.6K NOK / m²

2022 Avg

18.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1233.7M m² 18.6K m²
314.5M m² 20.4K m²
149.5K m² 1.5K m²
1224.8K m² 160 m²
9221.6K m² 1.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
187.4M m² 1.5K m²
17860K m² 3.8K m²
155.5M m² 1.5K m²
155.5M m² 1.5K m²
137.3M m² 4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:43.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:159.2 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14.8 m²

10 Prosjekter

Selskaper

1.3K

Totalt

11

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den