Stavanger

Generell statistikk

144.5K

Innb.

530

Bef. vekst

149.6K

2030

156.6K

2050

23.9K

Hus

17.8K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

10%

Bor trangt

559.1K

Avg

446.2K

Median

Bruttoinntekt

1M

Avg

185.7K

Median

Gjeld

Barnehager

7.5K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

44.1%

Oppfyller

47.5%

Oppfyller med dispensasjon

8.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.6%

Lærer

22.2%

Barn og ungdom

29.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

47

Antall

Utleggstrekk

121M NOK

Beløp

1.1K

Antall

Tinglyst pant i bolig

434.9B NOK

2022

416.4B

2023

-4.3%

Eiendomspris

4.4M NOK

2022 Avg

3.7M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42K NOK / m²

2022 Avg

45.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
446823.5M m² 1.1M m²
38311.9K m² 4.4K m²
204880K m² 77.9K m²
10766.7K m² 1.5K m²
5423.8K m² 21.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
245.2K m² 3.1K m²
194.8K m² 701 m²
18106.3K m² 869 m²
1531.3K m² 1.4K m²
15797.6 m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:8.8K
    2. i prosent:6.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:576 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:721.8 m²

413 Prosjekter

Selskaper

55.1K

Totalt

814

Under avvikling

87

Under tvangsavvikling

216

Åpnet konkurs