STANGE

Generell statistikk

21.6K

Innb.

106

Bef. vekst

22.2K

2030

24.3K

2050

6.8K

Hus

858

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

497.3K

Gj. snitt

445.5K

Median

Bruttoinntekt

832.5K

Gj. snitt

165.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

89.5%

Oppfyller

5.3%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.3%

Lærer

28.2%

Barn og ungdom

20.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

20.4M NOK

Beløp

362

Antall

Tinglyst pant i bolig

34.8B NOK

2022

19.7B

2023

-43.4%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Gj. snitt

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

36.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3712.4M m² 193.2K m²
881.5M m² 11.3K m²
53240.2M m² 18.1K m²
37196.3K m² 655 m²
278.4 m² 1.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
123.1M m² 871 m²
1231.9K m² 626 m²
103M m² 3.6K m²
10124.3K m² 3.5K m²
101.6M m² 1.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:7.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:183 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10 m²

296 Prosjekter

Selskaper

6.9K

Totalt

73

Under avvikling

15

Under tvangsavvikling

31

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Celin Backer Roppen2024-04-22
Rolf-Harald Holand2023-08-21
Cato Hellesjø2023-04-26
Nils Petter Hagebø2020-11-19
Anette Opsand Hanssen2019-11-19