Stange

Generell statistikk

21.1K

Innb.

63

Bef. vekst

22.5K

2030

24.1K

2050

6.7K

Hus

824

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

440.2K

Avg

402.4K

Median

Bruttoinntekt

748.6K

Avg

145.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

89.5%

Oppfyller

10.5%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.9%

Lærer

26.7%

Barn og ungdom

23.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

20.4M NOK

Beløp

362

Antall

Tinglyst pant i bolig

34.8B NOK

2022

19.7B

2023

-43.4%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.2K NOK / m²

2022 Avg

36.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3752.5M m² 205.6K m²
871.5M m² 12.9K m²
53240.2M m² 18.1K m²
37197K m² 725 m²
318.4 m² 2.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
163M m² 4.6K m²
142.1M m² 4.4K m²
1231.9K m² 626 m²
123.1M m² 871 m²
10124.3K m² 3.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:23.6 m²

192 Prosjekter

Selskaper

6.5K

Totalt

59

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

22

Åpnet konkurs