STAD

Generell statistikk

9.6K

Innb.

-20

Bef. vekst

9.5K

2030

9.3K

2050

3.6K

Hus

373

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

509K

Gj. snitt

451.2K

Median

Bruttoinntekt

662.1K

Gj. snitt

57.5K

Median

Gjeld

Barnehager

491

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

60%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

40%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.4%

Lærer

28.1%

Barn og ungdom

19.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

13.5M NOK

Beløp

204

Antall

Tinglyst pant i bolig

5.4B NOK

2022

3.7B

2023

-30.7%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Gj. snitt

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

29.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
40712.5M m² 31.2K m²
29417.8K m² 0 m²
197K m² 371 m²
18171 m² 384 m²
1329.2K m² 450 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
91.7M m² 359 m²
932.7K m² 769 m²
838.9K m² 879.1 m²
8446.8K m² 754 m²
7242.3K m² 633 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:974
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:15.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:126.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:47.4 m²

65 Prosjekter

Selskaper

4.3K

Totalt

48

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs