Stad

Generell statistikk

9.5K

Innb.

-26

Bef. vekst

9.3K

2030

9.1K

2050

3.6K

Hus

318

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

437.6K

Avg

407.6K

Median

Bruttoinntekt

637.5K

Avg

65.1K

Median

Gjeld

Barnehager

504

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49.2%

Lærer

21.1%

Barn og ungdom

17.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

13.5M NOK

Beløp

204

Antall

Tinglyst pant i bolig

5.4B NOK

2022

3.7B

2023

-30.7%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.7K NOK / m²

2022 Avg

29.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
43112.8M m² 31.2K m²
25416.3K m² 0 m²
197K m² 371 m²
18881.4 m² 3.5K m²
132.1M m² 897 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
91.7M m² 359 m²
932.7K m² 769 m²
8446.8K m² 754 m²
838.9K m² 879.1 m²
717.8K m² 916 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:983
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:15.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:22.2 m²

23 Prosjekter

Selskaper

4.2K

Totalt

44

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs