SØRREISA

Generell statistikk

3.5K

Innb.

4

Bef. vekst

3.4K

2030

3.3K

2050

1.6K

Hus

0

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

149

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

50.6%

Lærer

23.1%

Barn og ungdom

18.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

3.4M NOK

Beløp

44

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.9B NOK

2022

2.3B

2023

21.6%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

19.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1694.9M m² 8.5K m²
301.7M m² 5.6K m²
16615.6K m² 2.1K m²
1364.5K m² 198.3 m²
96.6K m² 948.2 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
131.9M m² 291 m²
131.9M m² 291 m²
1046.8K m² 327 m²
92M m² 571.4 m²
913.3K m² 143.6 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:346
    1. Eier to eller flere eiendommer:838
    2. i prosent:24.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:157 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:17 m²

18 Prosjekter

Selskaper

1K

Totalt

4

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den