Sør-Varanger

Generell statistikk

9.9K

Innb.

-48

Bef. vekst

10.3K

2030

10.5K

2050

2.9K

Hus

459

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.7%

Bor trangt

445.7K

Avg

421.1K

Median

Bruttoinntekt

705.9K

Avg

177.8K

Median

Gjeld

Barnehager

433

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

72.7%

Oppfyller

18.2%

Oppfyller med dispensasjon

9.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.6%

Lærer

28.9%

Barn og ungdom

23.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

17.8M NOK

Beløp

172

Antall

Tinglyst pant i bolig

8.5B NOK

2022

5.3B

2023

-37.6%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

1.5M NOK

2023 Avg

1.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.9K NOK / m²

2022 Avg

16.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
84913.3M m² 215.4K m²
1873.7B m² 32.8K m²
70118.2K m² 30.3K m²
5514.3M m² 15.6K m²
525.5M m² 29.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1920K m² 192 m²
1818.7K m² 0 m²
1818.7K m² 0 m²
1818.7K m² 0 m²
1818.7K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.2K
    2. i prosent:22.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:968.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:329.2 m²

87 Prosjekter

Selskaper

3.5K

Totalt

41

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

20

Åpnet konkurs