SØNDRE LAND

Generell statistikk

5.6K

Innb.

19

Bef. vekst

5.7K

2030

6K

2050

2.7K

Hus

35

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

451.5K

Gj. snitt

404.7K

Median

Bruttoinntekt

570.8K

Gj. snitt

134.7K

Median

Gjeld

Barnehager

190

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.7%

Lærer

44.4%

Barn og ungdom

0.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

13.7M NOK

Beløp

166

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.9B NOK

2022

2.5B

2023

-11.6%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Gj. snitt

2.7M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Gj. snitt

1.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

20.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
28513.8M m² 34.5K m²
32965.5K m² 0 m²
277.2M m² 0 m²
1319.3K m² 718 m²
1212.9K m² 2.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1911.8M m² 294 m²
193.6M m² 1.4K m²
167.2M m² 4K m²
129.8M m² 94 m²
12776.6K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:20.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

10 Prosjekter

Selskaper

2.1K

Totalt

17

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Øivind Ruen2019-03-20