SØMNA

Generell statistikk

2K

Innb.

-2

Bef. vekst

1.9K

2030

1.9K

2050

885

Hus

0

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

489.8K

Avg

430.1K

Median

Bruttoinntekt

694.9K

Avg

112.8K

Median

Gjeld

Barnehager

78

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.7%

Lærer

27.5%

Barn og ungdom

20.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

1.5M NOK

Beløp

27

Antall

Tinglyst pant i bolig

918M NOK

2022

882.1M

2023

-3.9%

Eiendomspris

1M NOK

2022 Avg

700.7K NOK

2022 Median

1.4M NOK

2023 Avg

1.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

7.5K NOK / m²

2022 Avg

18.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
150809.1K m² 9.2K m²
88.1K m² 1.6K m²
816.5K m² 3.5K m²
75K m² 84.3 m²
524.8K m² 2.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
154.4M m² 841 m²
141.6M m² 1.2K m²
131.7M m² 2.9K m²
12634.5K m² 1.3K m²
1278.6K m² 581 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:314
    1. Eier to eller flere eiendommer:624
    2. i prosent:31.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:95 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:79 m²

6 Prosjekter

Selskaper

846

Totalt

12

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den