Sola

Generell statistikk

27.5K

Innb.

71

Bef. vekst

30.2K

2030

33.3K

2050

7K

Hus

2.3K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

7.4%

Bor trangt

581.9K

Avg

472.5K

Median

Bruttoinntekt

1.1M

Avg

141.5K

Median

Gjeld

Barnehager

1.8K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

42.9%

Oppfyller

46.4%

Oppfyller med dispensasjon

10.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.1%

Lærer

25.8%

Barn og ungdom

25.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

26.3M NOK

Beløp

303

Antall

Tinglyst pant i bolig

141.5B NOK

2022

39B

2023

-72.5%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Avg

3.5M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

40.4K NOK / m²

2022 Avg

43K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9004.7M m² 226.3K m²
80139.5K m² 16.3K m²
5451.6K m² 6.5K m²
44190.9K m² 11.2K m²
374.2M m² 201.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
116.5K m² 634 m²
95.7K m² 898 m²
9285K m² 3.2K m²
987.2K m² 9.8K m²
8249.5K m² 4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:293
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:5.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:657.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:640 m²

191 Prosjekter

Selskaper

9.8K

Totalt

101

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

48

Åpnet konkurs