SOLA

Generell statistikk

28.7K

Innb.

148

Bef. vekst

29.6K

2030

33.1K

2050

7.2K

Hus

2.4K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

7.2%

Bor trangt

657.9K

Gj. snitt

529.6K

Median

Bruttoinntekt

1.1M

Gj. snitt

168.9K

Median

Gjeld

Barnehager

1.8K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

46.4%

Oppfyller med dispensasjon

3.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.2%

Lærer

28.4%

Barn og ungdom

22%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

26.3M NOK

Beløp

303

Antall

Tinglyst pant i bolig

141.5B NOK

2022

39B

2023

-72.5%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

40.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

43K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
9114.7M m² 232.7K m²
70134.3K m² 10.7K m²
5149.2K m² 5.3K m²
374.2M m² 202.5K m²
35175.4K m² 11.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
116.5K m² 634 m²
95.7K m² 898 m²
9285K m² 3.2K m²
987.2K m² 9.8K m²
8249.5K m² 4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:286
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:5.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:219 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:45 m²

241 Prosjekter

Selskaper

10.2K

Totalt

136

Under avvikling

21

Under tvangsavvikling

59

Åpnet konkurs