Sogndal

Generell statistikk

12.1K

Innb.

133

Bef. vekst

12.7K

2030

13.7K

2050

4.1K

Hus

332

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.9%

Bor trangt

452.8K

Avg

428.8K

Median

Bruttoinntekt

817.5K

Avg

128.3K

Median

Gjeld

Barnehager

752

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

12.5%

Oppfyller med dispensasjon

12.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.1%

Lærer

31.5%

Barn og ungdom

18.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

4.2M NOK

Beløp

67

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.8B NOK

2022

21B

2023

17.8%

Eiendomspris

4.1M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

51K NOK / m²

2022 Avg

55.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
6082.7M m² 60.6K m²
2982.9K m² 769 m²
24510.2K m² 0 m²
2351.8K m² 371 m²
1912.6K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
21437K m² 3.5K m²
21437K m² 3.5K m²
1949.4M m² 2.6K m²
16146.3K m² 798 m²
141.6M m² 2.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:959
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:15.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:270.7 m²

15 Prosjekter

Selskaper

5.4K

Totalt

65

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs