Skien

Generell statistikk

55.4K

Innb.

-5

Bef. vekst

56.3K

2030

58.6K

2050

14.2K

Hus

5.2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8.4%

Bor trangt

442.6K

Avg

394.7K

Median

Bruttoinntekt

768.9K

Avg

209.4K

Median

Gjeld

Barnehager

2.6K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

95.3%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

4.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.3%

Lærer

22.6%

Barn og ungdom

25.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

32

Antall

Utleggstrekk

87.4M NOK

Beløp

852

Antall

Tinglyst pant i bolig

116.1B NOK

2022

128.1B

2023

10.3%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Avg

2.8M NOK

2022 Median

3.1M NOK

2023 Avg

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.7K NOK / m²

2022 Avg

24.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
144112M m² 380K m²
140218.7K m² 543 m²
743.7M m² 24.7K m²
687.2K m² 0 m²
51404.5K m² 36K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
6734.9K m² 16.9K m²
3423.5K m² 6.2K m²
3423.1K m² 6.2K m²
3322.1K m² 5.9K m²
3322.1K m² 5.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.5K
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:855.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:442 m²

371 Prosjekter

Selskaper

19.5K

Totalt

252

Under avvikling

43

Under tvangsavvikling

96

Åpnet konkurs