SKIEN

Generell statistikk

56.6K

Innb.

91

Bef. vekst

57.2K

2030

59.6K

2050

14.2K

Hus

5.7K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.6K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

90.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

9.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.4%

Lærer

21.6%

Barn og ungdom

24.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

32

Antall

Utleggstrekk

87.4M NOK

Beløp

852

Antall

Tinglyst pant i bolig

116.1B NOK

2022

128.1B

2023

10.3%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

2.8M NOK

2022 Median

3.1M NOK

2023 Gj. snitt

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
144912M m² 380.4K m²
140218.7K m² 543 m²
743.7M m² 24.7K m²
687.2K m² 0 m²
51404.5K m² 36K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
6634.8K m² 16.9K m²
3423.1K m² 6.2K m²
3423.5K m² 6.2K m²
3322.1K m² 5.9K m²
3322.1K m² 5.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:980
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:6.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12 m²

450 Prosjekter

Selskaper

17.3K

Totalt

78

Under avvikling

9

Under tvangsavvikling

36

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den