SKAUN

Generell statistikk

8.5K

Innb.

30

Bef. vekst

9K

2030

10.5K

2050

2.5K

Hus

219

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.3%

Bor trangt

536.7K

Gj. snitt

499.4K

Median

Bruttoinntekt

1M

Gj. snitt

310.8K

Median

Gjeld

Barnehager

455

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

85.7%

Oppfyller

14.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.5%

Lærer

32.8%

Barn og ungdom

17.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

10.6M NOK

Beløp

97

Antall

Tinglyst pant i bolig

12.8B NOK

2022

10B

2023

-21.7%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Gj. snitt

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

35.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

35.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1331.3M m² 51.6K m²
116.8K m² 459 m²
910.1K m² 0 m²
94.4K m² 120 m²
53.5K m² 477 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
521.8M m² 11.2K m²
361.4M m² 6.9K m²
128.8K m² 0 m²
12444.2K m² 208 m²
128.8K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:582
    1. Eier to eller flere eiendommer:680
    2. i prosent:8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:190 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:16 m²

51 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

39

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

17

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Rune Syversen2022-01-11
Dag Skjetne2021-10-07
Torbjørn Sotberg2021-05-27
Ketil Akselsen2017-03-15