Sigdal

Generell statistikk

3.5K

Innb.

16

Bef. vekst

3.3K

2030

3.3K

2050

1.8K

Hus

14

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.3%

Bor trangt

452.8K

Avg

391.9K

Median

Bruttoinntekt

528.5K

Avg

32.6K

Median

Gjeld

Barnehager

124

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.8%

Lærer

24.4%

Barn og ungdom

25.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

5.9M NOK

Beløp

81

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.8B NOK

2022

2B

2023

12.9%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.5K NOK / m²

2022 Avg

40K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
20415.2M m² 14.9K m²
240 m² 0 m²
1528.4K m² 319.2 m²
1316.9K m² 295 m²
1013.3K m² 2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
943.6M m² 581 m²
351.5M m² 2.5K m²
2418.4K m² 440.2 m²
191.4M m² 1.9K m²
16206K m² 2.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:5.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:37.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.8K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:465.2 m²

381 Prosjekter

Selskaper

2.2K

Totalt

10

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den