SIGDAL

Generell statistikk

3.5K

Innb.

21

Bef. vekst

3.4K

2030

3.4K

2050

1.8K

Hus

13

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

4.5%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

119

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.8%

Lærer

21.8%

Barn og ungdom

26.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

5.9M NOK

Beløp

81

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.8B NOK

2022

2B

2023

12.9%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

40K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
20115.2M m² 19.9K m²
240 m² 0 m²
183.4K m² 849.9 m²
1726.5K m² 239.4 m²
1316.9K m² 295 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
943.6M m² 581 m²
351.5M m² 2.5K m²
2418.4K m² 440.2 m²
201.4M m² 1.9K m²
16507.9K m² 1.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:5.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:36.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:187 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:13 m²

428 Prosjekter

Selskaper

2K

Totalt

5

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den