SENJA

Generell statistikk

14.9K

Innb.

25

Bef. vekst

14.7K

2030

14.4K

2050

6.1K

Hus

473

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

675

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

30%

Oppfyller

70%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

31.5%

Lærer

18.3%

Barn og ungdom

33.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

27.6M NOK

Beløp

295

Antall

Tinglyst pant i bolig

34.2B NOK

2022

16.4B

2023

-51.9%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
76420.5M m² 110.1K m²
33329.4K m² 8.2K m²
23273.4K m² 686 m²
234.3M m² 23K m²
2134K m² 2.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
244.6M m² 1K m²
17507.5K m² 332 m²
16614.5K m² 1.6K m²
14129.9K m² 506 m²
133M m² 790 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.2K
    2. i prosent:28.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:169 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:5 m²

309 Prosjekter

Selskaper

5.2K

Totalt

28

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

14

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den