SELJORD

Generell statistikk

3K

Innb.

-13

Bef. vekst

2.9K

2030

2.8K

2050

1.4K

Hus

42

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

119

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

53.3%

Lærer

19.4%

Barn og ungdom

20.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

4.1M NOK

Beløp

71

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.2B NOK

2022

1.5B

2023

18.5%

Eiendomspris

1.9M NOK

2022 Avg

1.9M NOK

2022 Median

1.8M NOK

2023 Avg

1.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19K NOK / m²

2022 Avg

21K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1061.2M m² 15.8K m²
28290.8K m² 1.7K m²
201.9K m² 0 m²
14338.4K m² 5 m²
121.7K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1555.8M m² 268 m²
1311.9M m² 376 m²
124.4M m² 591 m²
112.5M m² 746 m²
116M m² 289 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:694
    2. i prosent:23.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:168 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

20 Prosjekter

Selskaper

1.6K

Totalt

6

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den