SAUDA

Generell statistikk

4.6K

Innb.

25

Bef. vekst

4.3K

2030

4K

2050

1.8K

Hus

68

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.9%

Bor trangt

522.1K

Gj. snitt

463K

Median

Bruttoinntekt

651.3K

Gj. snitt

63K

Median

Gjeld

Barnehager

214

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

50%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.1%

Lærer

47.4%

Barn og ungdom

10%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

13.5M NOK

Beløp

91

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.7B NOK

2022

3.6B

2023

-2.2%

Eiendomspris

1.7M NOK

2022 Gj. snitt

1.3M NOK

2022 Median

1.9M NOK

2023 Gj. snitt

1.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

17.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

20.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3344M m² 40K m²
9768M m² 1.1K m²
6811.6M m² 2.6K m²
245.3K m² 705 m²
21310.9K m² 1.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1924.3M m² 380 m²
14196.3K m² 329 m²
145.5M m² 723 m²
1422.5M m² 667 m²
1282.1M m² 2.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:23.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:180 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

46 Prosjekter

Selskaper

1.6K

Totalt

13

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den