Sarpsborg

Generell statistikk

57.9K

Innb.

153

Bef. vekst

59.3K

2030

62.6K

2050

13.2K

Hus

4.8K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

9.6%

Bor trangt

422.1K

Avg

374.1K

Median

Bruttoinntekt

691.4K

Avg

164.2K

Median

Gjeld

Barnehager

2.7K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

89.7%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

10.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.7%

Lærer

12.9%

Barn og ungdom

37.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

33

Antall

Utleggstrekk

30.8M NOK

Beløp

278

Antall

Tinglyst pant i bolig

124.9B NOK

2022

77.1B

2023

-38.2%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Avg

3.7M NOK

2022 Median

4M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.6K NOK / m²

2022 Avg

39.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
135711.5M m² 497.1K m²
10857.1K m² 77 m²
890 m² 6.9K m²
717M m² 94.6K m²
66126.2K m² 2.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
6793K m² 13.6K m²
6793K m² 13.6K m²
29203.5K m² 5.7K m²
1644.6K m² 1.2K m²
14339.4K m² 2.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.2K
    2. i prosent:7.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:895.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:402.5 m²

282 Prosjekter

Selskaper

18.2K

Totalt

203

Under avvikling

35

Under tvangsavvikling

85

Åpnet konkurs