SANDNES

Generell statistikk

83.7K

Innb.

320

Bef. vekst

86.2K

2030

94.4K

2050

17.1K

Hus

7.4K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

581.4K

Gj. snitt

489.3K

Median

Bruttoinntekt

980.2K

Gj. snitt

186.9K

Median

Gjeld

Barnehager

4.8K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

45.3%

Oppfyller med dispensasjon

4.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.9%

Lærer

25.5%

Barn og ungdom

24.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

25

Antall

Utleggstrekk

93.4M NOK

Beløp

873

Antall

Tinglyst pant i bolig

262.3B NOK

2022

160.3B

2023

-38.9%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

40.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
220530.3M m² 439.4K m²
118271K m² 2.6K m²
109123.3K m² 1.2K m²
72120.3K m² 10.4K m²
61169.3K m² 4.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
20151.5K m² 5.3K m²
177.5K m² 500 m²
17152.8K m² 2.5K m²
161.4M m² 470 m²
151.4M m² 585 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.9K
    2. i prosent:5.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:154 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20 m²

1579 Prosjekter

Selskaper

28.8K

Totalt

422

Under avvikling

33

Under tvangsavvikling

168

Åpnet konkurs