Sandnes

Generell statistikk

81K

Innb.

133

Bef. vekst

87.5K

2030

98.1K

2050

16.8K

Hus

6.6K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

8.3%

Bor trangt

513.2K

Avg

438.6K

Median

Bruttoinntekt

961.4K

Avg

149.8K

Median

Gjeld

Barnehager

4.9K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

31.3%

Oppfyller

67.2%

Oppfyller med dispensasjon

1.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.3%

Lærer

27.3%

Barn og ungdom

25.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

25

Antall

Utleggstrekk

93.4M NOK

Beløp

873

Antall

Tinglyst pant i bolig

262.3B NOK

2022

160.3B

2023

-38.9%

Eiendomspris

4M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

42.2K NOK / m²

2022 Avg

40.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
224930.3M m² 448.2K m²
118429.4K m² 2.1K m²
109123.3K m² 1.2K m²
9036.5K m² 15.5K m²
60168.9K m² 4.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2710.5K m² 4K m²
2711.1K m² 4.1K m²
2611K m² 4.3K m²
25152.1K m² 5.8K m²
2410.5K m² 3.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.9K
    2. i prosent:6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:631.9 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:665.9 m²

1472 Prosjekter

Selskaper

27.5K

Totalt

359

Under avvikling

30

Under tvangsavvikling

132

Åpnet konkurs