Sandefjord

Generell statistikk

64.8K

Innb.

200

Bef. vekst

67.4K

2030

72.2K

2050

14.7K

Hus

5.4K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

453.9K

Avg

388.4K

Median

Bruttoinntekt

792.3K

Avg

156.6K

Median

Gjeld

Barnehager

3.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

86.4%

Oppfyller

3.4%

Oppfyller med dispensasjon

10.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.5%

Lærer

17.4%

Barn og ungdom

28.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

18

Antall

Utleggstrekk

52.9M NOK

Beløp

694

Antall

Tinglyst pant i bolig

197.1B NOK

2022

139.5B

2023

-29.2%

Eiendomspris

4.2M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48.2K NOK / m²

2022 Avg

45.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
203412.6M m² 231.8K m²
30682.5K m² 1.2K m²
15422.3K m² 15.8K m²
146410.5K m² 17.7K m²
1110 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
810 m² 92 m²
70284.9K m² 4.8K m²
7045.9K m² 6.8K m²
70284.9K m² 4.8K m²
7045.9K m² 6.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.1K
    2. i prosent:9.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:952.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:345.4 m²

628 Prosjekter

Selskaper

24.9K

Totalt

337

Under avvikling

54

Under tvangsavvikling

115

Åpnet konkurs