SANDEFJORD

Generell statistikk

66.2K

Innb.

126

Bef. vekst

68.1K

2030

73.3K

2050

14.8K

Hus

5.7K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

84.7%

Oppfyller

8.5%

Oppfyller med dispensasjon

6.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.2%

Lærer

17.4%

Barn og ungdom

30.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

18

Antall

Utleggstrekk

52.9M NOK

Beløp

694

Antall

Tinglyst pant i bolig

197.1B NOK

2022

139.5B

2023

-29.2%

Eiendomspris

4.2M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

45.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
204712.7M m² 234.9K m²
30682.5K m² 1.2K m²
15422.3K m² 15.8K m²
146409.8K m² 17.7K m²
1110 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
840 m² 92 m²
7045.9K m² 6.8K m²
70284.9K m² 4.9K m²
7045.9K m² 6.8K m²
70284.9K m² 4.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.1K
    2. i prosent:9.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

750 Prosjekter

Selskaper

22.6K

Totalt

85

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

64

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den