Risør

Generell statistikk

6.7K

Innb.

-31

Bef. vekst

6.7K

2030

6.7K

2050

2.7K

Hus

369

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

422.3K

Avg

362K

Median

Bruttoinntekt

631.1K

Avg

106.4K

Median

Gjeld

Barnehager

245

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

52%

Lærer

35.5%

Barn og ungdom

10.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

15.7M NOK

Beløp

189

Antall

Tinglyst pant i bolig

13.7B NOK

2022

8.1B

2023

-40.8%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.7M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27K NOK / m²

2022 Avg

29.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5697.2M m² 93.5K m²
595.4K m² 1.9K m²
2415.6K m² 6.4K m²
24108.1K m² 215 m²
18303.1 m² 247 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
46510.2K m² 2.4K m²
34359.5K m² 1.7K m²
24390.6K m² 1.6K m²
211.2M m² 2.2K m²
211.7M m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:23%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:968.1 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:329.7 m²

98 Prosjekter

Selskaper

2.9K

Totalt

38

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

9

Åpnet konkurs