RINGSAKER

Generell statistikk

35.6K

Innb.

29

Bef. vekst

35.9K

2030

37.5K

2050

12K

Hus

1.5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

498.8K

Gj. snitt

448.3K

Median

Bruttoinntekt

765.8K

Gj. snitt

143K

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

96.8%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

3.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.6%

Lærer

27.5%

Barn og ungdom

19.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

46.7M NOK

Beløp

564

Antall

Tinglyst pant i bolig

78.7B NOK

2022

31.5B

2023

-60%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Gj. snitt

2.8M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Gj. snitt

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

36.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7887.5M m² 101.9K m²
17382.6M m² 33.9K m²
157251M m² 47.3K m²
7323.1M m² 4.4K m²
39633.2K m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
68147.5K m² 8.8K m²
65141.6K m² 8.2K m²
3419.2K m² 5.7K m²
28577.8K m² 3.2K m²
2664.2K m² 4.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:7.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.4K
    2. i prosent:12.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:184 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10 m²

611 Prosjekter

Selskaper

13.1K

Totalt

188

Under avvikling

32

Under tvangsavvikling

69

Åpnet konkurs