Ringsaker

Generell statistikk

35K

Innb.

-15

Bef. vekst

35.8K

2030

37.2K

2050

12K

Hus

1.3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

439.4K

Avg

398.3K

Median

Bruttoinntekt

693.6K

Avg

123.8K

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

90.3%

Oppfyller

3.2%

Oppfyller med dispensasjon

6.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.5%

Lærer

22.7%

Barn og ungdom

21.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

46.7M NOK

Beløp

564

Antall

Tinglyst pant i bolig

78.7B NOK

2022

31.5B

2023

-60%

Eiendomspris

2.8M NOK

2022 Avg

2.8M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.6K NOK / m²

2022 Avg

36.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7797.5M m² 104.4K m²
202251M m² 47.2K m²
18182.6M m² 34K m²
8621.9M m² 4.1K m²
40634.8K m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
68147.5K m² 8.8K m²
65141.6K m² 8.2K m²
3419.2K m² 5.7K m²
29578.1K m² 3.2K m²
2664.2K m² 4.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:7.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.4K
    2. i prosent:12.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6.3 m²

516 Prosjekter

Selskaper

12.6K

Totalt

161

Under avvikling

27

Under tvangsavvikling

54

Åpnet konkurs