RINGERIKE

Generell statistikk

31.6K

Innb.

44

Bef. vekst

32.4K

2030

34.9K

2050

9.3K

Hus

2.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.6%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

70.8%

Oppfyller

20.8%

Oppfyller med dispensasjon

8.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.2%

Lærer

24.5%

Barn og ungdom

26.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

35.9M NOK

Beløp

524

Antall

Tinglyst pant i bolig

62.7B NOK

2022

32.4B

2023

-48.3%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

2.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

46K NOK / m²

2022 Avg

43.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7445.5M m² 138.4K m²
107299.8K m² 15.5K m²
8154K m² 3.8K m²
59220K m² 43.3K m²
5519.4K m² 9.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
9244.4M m² 5.4K m²
5612.7M m² 5.7K m²
4319.9M m² 3.1K m²
304.3M m² 6K m²
2913.8M m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:11.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:178 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:4 m²

196 Prosjekter

Selskaper

11.6K

Totalt

43

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

31

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den