Ringerike

Generell statistikk

31K

Innb.

123

Bef. vekst

31.9K

2030

33.8K

2050

9.2K

Hus

2.4K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

446.5K

Avg

394.7K

Median

Bruttoinntekt

710.5K

Avg

148.2K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

79.2%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

4.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.3%

Lærer

23.2%

Barn og ungdom

27%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

35.9M NOK

Beløp

524

Antall

Tinglyst pant i bolig

62.7B NOK

2022

32.4B

2023

-48.3%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

2.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

46K NOK / m²

2022 Avg

43.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7455.5M m² 138.3K m²
116299.6K m² 14.5K m²
8154K m² 3.8K m²
59219.8K m² 43.3K m²
442.5M m² 2.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
9244.4M m² 5.4K m²
5812.7M m² 5.9K m²
4319.9M m² 3.1K m²
304.3M m² 6K m²
2913.8M m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.6K
    2. i prosent:11.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:33.2 m²

157 Prosjekter

Selskaper

13K

Totalt

158

Under avvikling

24

Under tvangsavvikling

66

Åpnet konkurs