RINGEBU

Generell statistikk

4.4K

Innb.

-11

Bef. vekst

4.3K

2030

4.1K

2050

2.1K

Hus

30

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

476.6K

Gj. snitt

414.8K

Median

Bruttoinntekt

508.2K

Gj. snitt

39.7K

Median

Gjeld

Barnehager

200

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.7%

Lærer

23.1%

Barn og ungdom

26.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

29.1M NOK

Beløp

161

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.3B NOK

2022

1.5B

2023

-78.9%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Gj. snitt

4.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

46.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2754.5M m² 39K m²
52594.3K m² 4.5K m²
42160.1K m² 3.3K m²
3626.6K m² 132.8 m²
320 m² 2.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3664M m² 54.7K m²
2402.2M m² 31.8K m²
1424.5M m² 21.3K m²
1283.2M m² 16.8K m²
1222.3M m² 12.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:37%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:173 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:1 m²

400 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

27

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs