Ringebu

Generell statistikk

4.4K

Innb.

-24

Bef. vekst

4.2K

2030

4.2K

2050

2.1K

Hus

30

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

424.8K

Avg

371.8K

Median

Bruttoinntekt

477.5K

Avg

48.4K

Median

Gjeld

Barnehager

188

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.1%

Lærer

27.1%

Barn og ungdom

26%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

29.1M NOK

Beløp

161

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.3B NOK

2022

1.5B

2023

-78.9%

Eiendomspris

3.6M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Avg

4.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.1K NOK / m²

2022 Avg

46.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2834.5M m² 40.6K m²
52594.3K m² 4.5K m²
42160.1K m² 3.3K m²
3626.6K m² 132.8 m²
320 m² 2.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3653.5M m² 50.8K m²
2402.2M m² 31.8K m²
1424.5M m² 21.3K m²
1283.2M m² 16.7K m²
1242.3M m² 12.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:37.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:234.5 m²

376 Prosjekter

Selskaper

2.5K

Totalt

22

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs