RINDAL

Generell statistikk

2K

Innb.

3

Bef. vekst

1.8K

2030

1.6K

2050

762

Hus

6

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

4.6%

Bor trangt

468.7K

Gj. snitt

427.9K

Median

Bruttoinntekt

659.1K

Gj. snitt

141.1K

Median

Gjeld

Barnehager

85

Barn

4.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

53.9%

Lærer

20.1%

Barn og ungdom

21.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

3.1M NOK

Beløp

39

Antall

Tinglyst pant i bolig

796.3M NOK

2022

742M

2023

-6.8%

Eiendomspris

1M NOK

2022 Gj. snitt

675K NOK

2022 Median

1.3M NOK

2023 Gj. snitt

962.5K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

12.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

17.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
93962.8K m² 26.5K m²
28190.7K m² 0 m²
73M m² 93.5 m²
533.1K m² 188 m²
5108K m² 98.9 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
716.7M m² 1.4K m²
61.5M m² 314 m²
63.4M m² 1.4K m²
61.9M m² 1.5K m²
69.6M m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:417
    2. i prosent:21.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:194 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20.5 m²

8 Prosjekter

Selskaper

925

Totalt

7

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den